Recepta farmaceutyczna - jak, gdzie, kiedy?

Wystawianie recept od zawsze było domeną lekarzy, ale recepty mogą wystawiać także pielęgniarki i farmaceuci.

Pewnie to Cię zdziwi – przecież farmaceuta w aptece oczekuje na podanie kodu do recepty, a sam go nie wręcza. I tu nic się nie zmienia. Farmaceuta ma jednak możliwość wystawienia recepty farmaceutycznej, ale zawsze po przeprowadzeniu wywiadu i po indywidualnej analizie Twojego przypadku. To jego prawo, a nie obowiązek. Ale po kolei.

  1. Kiedy farmaceuta może wypisać receptę farmaceutyczną?

Farmaceuta ma możliwość wystawienia recepty farmaceutycznej w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia pacjenta – gdy istnieje taka konieczność. Uwaga – do niedawana mógł to zrobić tylko w przypadku nagłego zagrożenia życia. Jak to rozumieć?  Stanem zagrożenia zdrowia jest sytuacja, w której brak leku może wpłynąć na pogorszenie stanu zdrowia, np. gdy zabraknie Ci leku stosowanego przewlekle. Nie dotyczy to sytuacji, w których np. zabraknie Ci maści przeciwbólowej lub wyczytałeś, że potrzebujesz leku przeciwgrzybiczego. Recepta farmaceutyczna nie może być odpowiedzią na samodiagnozę pacjenta.

  1. Jaki lek może wypisać farmaceuta?

Recepta farmaceutyczna jest narzędziem do wydawania każdego leku dostępnego na receptę z wyjątkiem środków odurzających i substancji psychotropowych, do których należą m.in. leki nasenne i wyciszające.

  1. Na jakiej podstawie farmaceuta podejmuje decyzję o możliwości wydania leku na receptę farmaceutyczną?

Możliwość uzyskania recepty farmaceutycznej następuje zawsze po przeprowadzeniu wywiadu i po indywidualnej analizie Twojej sytuacji przez farmaceutę. Pamiętaj, że farmaceuta musi mieć pewność, że Ci nie zaszkodzi – musi więc wiedzieć, dlaczego potrzebujesz recepty farmaceutycznej (opisuje zawsze uzasadnienie w dokumentacji recepty), czy nie doszło do przekręcania nazwy lub dawki leku, a o to nietrudno w aptece😉. Jeśli nie jesteś w aptece, w której wcześniej kupowałeś już dany lek, pomóc może Ci wgląd farmaceuty w historię wypisywanych tobie recept w IKP (Internetowym Koncie Pacjenta, dostępnym nawet w aplikacjach na telefon). Jeśli nie masz możliwości zalogowania się, możesz przynieść puste opakowanie po leku lub dowód realizacji poprzedniej recepty (paragon, fakturę).

  1. Jakie dane musisz podać farmaceucie?

Do wystawienia recepty farmaceutycznej potrzebne są Twoje dane – takie jak w przypadku recepty lekarskiej, czyli imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL.

  1. Ile opakowań leku może wypisać farmaceuta?

I tu czeka Cię pewne zaskoczenie, bo od roku farmaceuta może wypisać jednorazowo lek na 180 dni kuracji – w przypadku recepty elektronicznej. Wyjątkiem są papierowe recepty farmaceutyczne, w przypadku których ilość wypisanego leku nie może przekraczać 120 dni a tabletek antykoncepcyjnych 60. Ważne jest jednak to, że wypisuje je z odpłatnością 100%, nie możesz więc liczyć na refundację.

  1. Czy każdy farmaceuta może wystawić receptę farmaceutyczną?

Tak, jeśli posiada czynne prawo wykonywania zawodu i pracuje w aptece. Ale pamiętaj, że uprawnienie do wypisywania recept farmaceutycznych nie stanowi obowiązku farmaceuty. Decyzja o jej wystawieniu zawsze należy od indywidualnej oceny farmaceuty i to on ponosi odpowiedzialność za ryzyko popełnienia błędu. Odpowiada w takiej sytuacji karnie, więc niech Cię nie zdziwi opór farmaceutów przed ich beztroskim wystawianiem.

WAŻNE!

Gdy faktycznie potrzebujesz pomocy w uzyskaniu leku na receptę, którą może wystawić Ci farmaceuta najlepiej skieruj się do apteki, gdzie personel Cię zna i gdzie najczęściej wykupujesz leki. Wtedy aptekarz ma dostęp do realizowanych przez Ciebie recept. Warto mieć zaufanego farmaceutę.

Nie wymuszaj na farmaceucie swoich roszczeń – to on odpowiada za twoje zdrowie i decyzje podejmuje na podstawie swojej wiedzy.

Farmaceuta MOŻE, ale nie MUSI wystawić Ci receptę farmaceutyczną. Uszanuj jego decyzję.

Farmaceuta wypisujący receptę farmaceutyczną musi ją zrealizować w swojej aptece! Nie może Ci jej przekazać do zrealizowania w innej placówce.

 

Autorka: mgr farm. Emilia Gąsińska

 

 

Podstawa prawna:

Komunikat w sprawie zmian w ustawie Prawo Farmaceutyczne w zakresie nowych zasad wystawiania recept farmaceutycznych oraz recept wystawianych przez farmaceutów dla siebie Pro auctore i dla rodziny Pro familiae – Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie (oia.waw.pl)