Czym jest Internetowe Konto Pacjenta?

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) ma każda osoba posiadająca numer PESEL. IKP udostępnia Ci informacje o Twoim przeszłym, aktualnym lub planowanym leczeniu i pozwala załatwić szereg spraw, bez konieczności wizyty w przychodni lub poradni.

Dzięki IKP możesz m.in. odbierać e-recepty SMS-em lub e-mailem czy zamówić online e-recepty na stale przyjmowane leki. Możesz też udostępnić informacji bliskiej osobie, lekarzowi lub farmaceucie o stanie zdrowia i historii przepisanych leków.

Tutaj dowiesz się, jak założyć IKP.

Jeżeli nie czujesz się pewnie, aby założyć IKP poproś swojego farmaceutę, aby Ci w tym pomógł.

Jak upoważnić farmaceutę do wglądu w informacje o Twoich lekach?

  1. Zaloguj się na Internetowe Konto Pacjenta: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta
  2. Wejdź w zakładkę „Uprawnienia”
  3. Wybierz „Dostęp dla lekarzy i farmaceutów”, a następnie informację, że udzielasz dostępu aptece lub punktowi aptecznemu. Znajdź aptekę lub punkt apteczny, któremu chcesz nadać dostęp do Twojej dokumentacji medycznej (nazwa, adres). Zatwierdź. Wszyscy pracownicy wskazanej apteki/punktu aptecznego będą mieli dostęp do Twojej dokumentacji medycznej z wybranego przez Ciebie okresu leczenia.

W przypadku nadania dostępu wyłącznie wybranemu farmaceucie, wybierz opcję nadania dostępu pracownikowi medycznemu, a następnie wpisz jego imię, nazwisko oraz numer jego prawa wykonywania zawodu – informacje te uzyskasz od farmaceuty.

Następnie zaznacz, że dajesz/przyznajesz dostęp do Twoich recept i wybierz na jaki czas. Zatwierdź.

 

Źródła:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/pokaz-farmaceucie-swoje-e-recepty

https://pacjent.gov.pl/